รายงานผลการเลือกตั้ง 
 
หมายเลข ผู้สมัคร คะแนน
1นางสาว ขานิฐาณันท์  เทียมประเสริฐ17,55010.544269911948%
2นางสาว รมณีย์วรรณ  โรจนดุล10,9726.5921213375435%
3นางสาว มยุรี  ตันฑ์พรชัย5,0873.0563362417138%
4นาย วิทูลย์  แก้วสุวรรณ41,23224.772725755522%
5นาย สัญญา  บุญ-หลง149,79790%
6นาย จักรลภ  ตันฑ์พรชัย13,4408.0749280693205%
7พ.ต.ท. ชาติชาย  เจริญลาภ8,4415.0714633804415%
8นางสาว ปวรีวรรณ  นันทปัญญา33,89820.366362477219%

ผลคะแนนจากหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 902 หน่วย ในจังหวัดสระบุรี (100%)
ผลการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) ของการเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธันวาคม 2563


© 2020 ระบบรายงานผลการเลือกตั้ง พัฒนาโดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี